x

  ПІБ платника:
  x

  Опис:

  Курс призначений для тих, хто хоче почати вивчати Data Science, але математична підготовка не дозволяє відчувати себе досить впевнено; для тих, хто хоче освіжити базову математику перед тим, як заглибитися в науку про дані; для тих, хто не хоче кожен раз робити відсилання в підручник з математики вивчаючи нові алгоритми.

  Навички:

  В курсі ми дамо базу, яка дозволить вам з легкістю засвоювати нові знання спеціалізованих розділів математики для Data Science. Згадаймо базові функції, їх властивості, операції з ними; пройдемо основи диференціювання і інтегрування і їх застосування; ознайомимося з множинами і матрицями, комбінаторикою і введенням в теорію ймовірностей.

  План:

  Розклад

  Теми

  понеділок

  Рівняння і нерівності. Квадратні рівняння і нерівності. Модуль

  вівторок

  Ступеня, властивості ступенів. Арифметична і геометрична прогресії

  середа

  Поняття функції. Область визначення, область значення, парність / непарність, періодичність

  четвер

  Степенева функція. Зворотні функції

  п’ятниця

  Логарифм. Показова, логарифмічна, експоненціальна функції.

  понеділок

  Основи тригонометрії. тригонометричні функції

  вівторок

  Вектор, пряма, площина, кути між геом.об’ектамі

  середа

  Похідна. Геометричний сенс, рівняння дотичної

  четвер

  Зростання, спадання, екстремуми, увігнутість функції

  п’ятниця

  Первісна. Правила

  понеділок

  Інтеграл. Площа криволінійної трапеції

  вівторок

  Числові матриці. Основні операції з матрицями. визначник Площа під кривою

  середа

  Безлічі. Дії з множинами. Основні числові множини.

  четвер

  Основи комбінаторики

  п’ятниця

  Поняття ймовірності. Правило суми, твори. умовна ймовірність

  Інструктор

  Ірина Лазаренко

  Одна з провідних інструкторів DEVrepublik boot camp, а також Старший викладач кафедри математичного моделювання економічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
  Ірина також науковий співробітник лабораторії комп’ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку. До її наукових інтересів відносяться Аналіз даних, дослідження операцій, оптимальне управління, сталий розвиток, теорія інтегральних та диференціальних рівнянь.
  Вона також любить подорожувати