ТРИВАЛІСТЬ
45 годин

ЯК ЧАСТО

Пн Ср Пт

СТАРТ

19 Жовтня

ПЛАТА:

8500 грн

Програма

 • Винятки в PYTHON;
 •   Ітератори і генератори в PYTHON;
 • Послідовності в PYTHON;
 • Набори і відображення в PYTHON;
 • Модулі в PYTHON;
 • Елементи функціонального програмування в PYTHON;
 • Робота з мережею в PYTHON: SOCKET І HTTP;
 • Сховища даних;
 • Асинхронне і багатопоточне програмування;
 • Метакласи;
 • Типізований PYTHON (модуль TYPING);
 • Модульне тестування;
 • Специфікація PEP 8.

Вимоги:

Для цього курсу Python потрібно вміти:

 • Розуміти синтаксис мови програмування Python
 • Створювати нескладні програми на Python
 • Працювати зі змінними і типами даних
 • Використовувати умовні і циклічні конструкції
 • Працювати з функціями і списками
 • Розбиратися в парадигмах об’єктно-орієнтованого програмування (ООП)

Python Advanced

Python зараз є однією з найбільш використовуваних мов програмування. Python загального призначення, простий у використанні та дуже високий рівень.

У цьому курсі студенти, які вже знайомі з програмуванням Python, вивчать передові методики, включаючи Advertisement Iteration, Decorators, Meta Classess, Multi Processing тощо.

Топ скілс після курсу:

 • Працювати з ітераторами і генераторами;
 • Обробляти виникаючі в програмі виключення;
 • Працювати з послідовностями, наборами й відображеннями ;
 • Працювати з введенням-виведенням інформації за допомогою Python;
 • Розуміти основи функціонального програмування;
 • Вивчити особливості роботи з мережею (TCP / UDP / HTTP ) і такими форматами даних, як JSON / CSV / XML;
 • Розуміти багатопоточний і асинхронне програмування;
 • Розберемося з таким поняттям, як метаклассом і можливостями типізації в Python;
 • Вивчите модульного тестування і стандарти оформлення коду Python – PEP8, які необхідні для підтримки високої якості кодової бази при розробці комерційних рішень.

online